Nyhedsbrev april 2022

Nu er det blevet forår, de gamle Skovtrolde er nu startet i deres skoler og nye grupper er dannet på stuerne. Dejligt at se som alting spirer frem på legepladsen, snart er det Påske og andre højtideligheder står for døren 😊

Nyhedsbrev april 2022

Nyt fra Krabberne:

Julia er tilbage på stuen, så nu er Julia og Else Marie primære voksne hos Krabberne.

Vi har i denne uge været på kursus. ”Krydsbevægelse udvikler Hjernen”. Et spændende kursus, hvor vi har fået ny viden om vigtigheden af, at det enkelte barn bl.a. lærer at kravle og at der er sammenhæng i den efterfølgende udvikling. Vi vil bruge vores nye viden i dagligdagen. Det er meget vigtigt, at vi her har fokus på sanser og motorik. Da vi ved, at det afspejler børnenes udvikling helt op i voksenlivet. F.eks. om de kommer til at dyrke sport uden at være motorisk udfordret, eller om de kan holde korrekt på et skriveredskab.

Nyt fra Søhestene:

Så blev det forår, selvom sneen bliver ved med at dale rundt om os. Foråret betyder også, at vi endelig har fået vores Julia tilbage i Vuggestuen. Det gør, at vi nemmere kan dele os på vores stuer. Henover foråret og sommeren er der en del Søheste, som rykker i børnehave. Det gør, at vi har et stort børnefald i vuggestuen. Derfor rykker Kathrine pr. 1 maj med ind i børnehaven.
Vi har her den 1. april budt velkommen til Thea, som er startet hos Søhestene. Dejligt at se alle børnene tager så dejligt i mod hende og hun bare falder ind i den harmoniske gruppe, vi har.

Den kommende tid vil vi fokusere på at komme mere ud. Både om formiddagen og om eftermiddagen. Om formiddagen vil vi have flere udedage både hele gruppen og i små grupper. Derfor er det også vigtigt, at I sørger for at have orden i garderoben, så der er overtøj til alt slags vejr.
Her i foråret vil vi dog spise inde hver dag, men når vi kommer hen på sommeren, vil vi også spise på vuggestuelegepladsen.
Om eftermiddagen spiser vi inde og når børnehaven er færdige med at spise eftermiddagsmad, vil børnene løbende komme ud at lege.
Vi vil bruge naturen til at fokusere på sansestimuli og til at blive udfordret motorisk.

Nyt fra humlebierne:

Vi har pr. 1. april fået 3 nye børn hos Humlebierne samt sendt 11 børn videre som Skovtrolde. Det betyder, at vi igen er en lille gruppe på 19 fantastiske børn – der kommer også løbende børn fra vuggestuen, og når vi når årets udgang, er vi igen oppe på 28 børn. Vi har haft positive oplevelser med at dele børnene i mindre grupper om formiddagen, det vil vi derfor fortsætte med, selvom vi er en forholdsvis lille gruppe.

Vi øver gode bordmanere med børnene, at man bliver siddende til alle er færdige, man ikke snakker med mad i munden, at man siger tak for mad”, ”ja tak og nej tak” samt at man snakker på skift, og hører hvad andre har at fortælle. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis I også øver det hjemme.

Der er i øjeblikket meget fokus på børns sprog, vi vil gerne gøre opmærksom på vigtigheden af at sætte ord på almindelige hverdagsting og gøremål hjemme. Det er vigtigt, at dit barn udvikler sig sprogligt. Vi har et fælles ansvar for barnets sproglige udviklingJ Som noget nyt vil vi lave månedens ord, som vi snakker om til samlinger, disse ord vil jeres børn få med hjem, så I også kan øve og snakke om dem derhjemme.

Oplevelser ud i det blå, vi kan desværre stadig ikke være i cyklerne samtidigt, så derfor vil vi blive ved med at dele os op i mindre grupper. Eksempelvis vil to tage på tur i cyklerne og en blive hjemme og enten gå en tur eller lave noget andet spændende, sådan kommer alle børn på skift ud og cykle.

Nyt fra Skovtroldene:

Vi har nu været ”De ny Skovtrolde” en lille uge. Spændende at starte på Gården, med alt det nye legetøj 😉 Vi har jo tidligere sendt brev ud om ”At være Skovtrold”, så det vil vi ikke komme nærmere ind på her.

Vi er også godt i gang på den kreative front. Vi har lavet fødselsdagsvæg med håndaftryk samt nye trolde til vores Garderobeplads, som børnene har malet med tusser og pyntet med glimmer. Stor succes😊 Til rytmik i kælderen har vi for tiden fokus på grovmotorikken (Krybe, kravle, kolbøtter, balance trille, tågang osv.) Vi øver alle bevægelserne med alle børnene, og vil give respons til hvert enkelt barn på Infoba, når alle har nået alle øvelserne. Der vil gå nogle uger. I er meget velkomne til at spørge indtil forløbet i dagligdagen.

Samtidig med dette forløb vil vi arbejde med temaet ”Min familie”, hvor hvert barn tegner sin egen familie, øver navne, adresse og fødselsdag. Vi slutter af med at børnene maler et selvportræt, hvilket er et lidt længere forløb.

Nyt fra bestyrelsen:

Nu er vi rigtig kommet ind i foråret, og sikke et dejligt forår det er! Uden Coronarestriktioner og andre nærværende bekymringer går vi et forår i møde, hvor vi igen kan se frem til at afholde arrangementer, som vi ”plejer” her i Havmågen. Det glæder vi os meget over i bestyrelsen.

Vi har de sidste to år haft følgeskab af restriktioner, der har gjort, at vi ikke har kunne afholde de arrangementer, som vi plejer at afholde. Det har ikke alene været lidt småkedeligt, men det har samtidig gjort, at vi står med en ret stor ”ny” forældregruppe, som ikke har fået mulighed for at blive taget ordentligt imod af de garvede Havmågeforældre.

Derfor har vi i bestyrelsen også valgt, at vi i dette nyhedsbrev vil sætte fokus på, hvad det vil sige at være en del af en privat institution, som Havmågen jo er:

Havmågen er ejet af alle os forældre, og det er os forældre, der i fællesskab skal være med til at sikre og skabe de bedste rammer for vores dejlige børn og fantastiske personale.

Det betyder, at når i som forældre har taget et aktivt valg om, at have jeres barn/børn i en privat institution, så følger der også nogle forpligtigelser med helt automatisk.

  • Det er bl.a. os forældre, som skal hjælpe med at sørge for at Havmågens legeplads og udeområde fortsat er dejligt, sikkert og pænt. Dette med en årlig arbejdsdag i Havmågen, hvor alle bidrager med det de kan😊
  • Vi skal hjælpe med at støtte op om de arrangementer, som bliver afholdt i Havmågen – for alle vores børn. Bonus ved dette er, at vi skaber et stærkt fællesskab og lærer hinanden at kende, ud over vores daglige ”hej”.
  • Der er en bestyrelse i Havmågen, som består af tre forældrerepræsentanter og tre personaler.

Det første fælles arrangement, hvor I skal sætte stort kryds i kalenderen er arbejdsdag i Havmågen. Det bliver lørdag d. 30. april, hvor vi starter med morgenbrød og derefter hjælpes vi ad med de opgaver, personalet har behov for at der skal løses – både ude og inde.

Hvis man uheldigvis ikke har mulighed for at deltage denne dato, så får man en opgave med hjem. På den måde sikre vi, at alle hjælper og bidrager.

Det er en MEGA hyggelig dag og børnene er vilde med at hjælpe forældrene.

Til arbejdsdag er der også valg til bestyrelsen.

Så hvis du går med et ønske om at være en del af Havmågens bestyrelse, så er det her du stiller op.

Valget foregår således, at alle fremmødte forældre har 2 stemmer hver. Der må ikke stemmes på den samme person 2 gange. Der vælges to forældrerepræsentanter og 1 suppleant. Formanden i bestyrelsen er selvvalgt til at fortsætte som medlem i bestyrelsen i 2 år, hvorfor der kun årligt skal vælges 2 medlemmer yderligere.

Amanda (Karla og Augusts mor), Charlotte (Mikkels mor) og Louise (Pils mor) er medlemmerne nu. Hvis I har spørgsmål til bestyrelsen og arbejdet deri, så spørg endelig en af os.

Vi fortæller også omkring bestyrelsesarbejdet til arbejdsdag.

Vi glæder os til at se jer alle sammen til arbejdsdag! 

Nyt fra kontoret:

Sofie går på barsel, og har sidste arbejdsdag d. 26. april.  Vi ansætter ikke en anden pædagog i Sofies stilling på grund af faldende børnetal i vuggestuen. D. 1. maj rykker Kathrine ind til Humlebierne og vil være stuepædagog her.

Vi har ansat Kirstine (Pil´s mormor) 20 timer ugentlig i køkkenet pr. 1. maj – vi kender allerede Kirstine og hendes lækre mad, da hun den sidste tid, har ageret vikar i køkkenet. Vi glæder os til, at Kirstine bliver en fast del af huset😊

Alt henvendelse uden for Havmågens åbningstid skal ske på besked via INFOBA eller på tlf. 29810961. Dette gælder også ved sygdom, fridage eller eventuelle spørgsmål. Her er det vigtigt, at I bruger INFOBA og ikke sender en besked til personalets private Messenger eller Havmågens facebookside, da det ikke er givet, at det enkelte personale er på arbejde den pågældende dag. HUSK at respektere at personalet har fri, og ikke er til rådighed udenfor deres arbejdstider J

Vi holder fødselsdage i Havmågen. Her er forældre igen velkomne til at deltage. Barnet/forældrene bestemmer, hvad der skal deles ud på denne store dag (Vi vil gerne vide besked om barnet holder fødselsdag i Havmågen, så vi ikke planlægger andet denne dag). Vi tager ligeledes igen hjem til barnets fødselsdag, hvis der er nogen, der ønsker dette.

Vi holder fast i, at I forældre skal aflevere og hente jeres børn ved indgangen til de forskellige stuer, dette gælder også bedsteforældre ellen anden som bringer og henter barnet. Vi har under Corona oplevet/erfaret, at det giver mere ro på stuerne, at børnene ikke forstyrres i deres leg ved megen gennemgang.

Det er ved at være tid til at børnene skal have solcreme på. Husk solcreme hjemmefra, så sørger vi for at smøre børnene over middag. Hvis der er børn som ikke kan tåle vores solcreme, er det tilladt, at barnet har sin egen solcreme med, som vi smøre det med. 

Husk at tømme jeres børns skabe hver fredagJ Som noget nyt vil der være mulighed for at gøre skabet rent, der vil hver fredag stå et rullebord med det nødvendige.

Vi vil opfordre til at begrænse udvalget af snacks i madpakkerne. Husk kun vand i drikkedunkene😊

Vi hænger ikke flere sedler på garderobeskabene, da vi er blevet mere miljøvenlig. Alle breve m.v. kommer på Infoba.

Vigtige datoer til kalenderen:

  • Arbejdsdag samt valg til bestyrelsen d. 30. april 2022 kl. 9.00-12.00. der kommer opslag på døren ind til Humlebier, hvor man kan skrive sig på div. arbejdsopgaver.
  • Børnenes Grundlovsdag i Christiansgave d. 17. maj - Husk Madpakker!

Der kommer yderligere information på Infoba.

  • Jesperhus d. 19. maj. -Husk Madpakker!

Der kommer yderligere information på Infoba.

  • Sommerfest med fællesspisning d. 9. juni.
  • Bedsteforældredag d. 25. august kl. 9.30 – 12.00.

Indbydelse kommer senere.

  • Høstmarked 17. september 2022 kl. 9.30-13.00

Seneste nyheder

Nyhedsbrev januar 2023

24 januar 2023

Velkommen tilbage i Havmågen, vi er allerede godt i gang med det nye år. Huset sprudler af glade børn og voksne, som er i gang med forskellige aktiviteter på stuerne.

Nyhedsbrev januar 2022

15 januar 2022

Godt nytår til jer alle og velkommen tilbage i Havmågen. Håber I alle har nydt juleferien, fået slappet af og børnene har fået leget med deres nye legetøj.

Rul til toppen