Nyhedsbrev juli 2023

Tusind tak for en helt fantastisk fællesspisning, vejret var perfekt, og maden var fantastisk. Dejligt at se den store opbakning til arrangementet, hvor fællesskabet blev styrket på kryds og tværs. Vi glæder os allerede til næste arrangement, som er vores sensommerfest. Her håber vi på lige så stor opbakning. Sommerferien nærmer sig, og vi håber, at alle familier får en dejlig ferie med afslapning, nærvær og masser af familietid😊

 

Nyhedsbrev juli 2023

HUSK at alle børnehavebørn skal have madpakker med i hele juli måned. Dette gælder ikke vuggestuen, her laver Kirstine fortsat mad. Vi vil gerne, at børnene medbringer en drikkedunk UDEN indhold samt en turtaske, hvis vi pludselig bestemmer os for at tage på en spontan tur ud i det blå. Vi skal nok sørge for, at børnene får mælk eller vand til middag de andre dage😊

Vi vil i personalegruppen gerne have fokus på den gode aflevering. Vi vil meget gerne tage godt imod jeres barn, men vi skal passe på vores rygge samt andre løfteskader. Derfor tager vi kun imod dem siddende eller i hånden. De børn, der endnu ikke kan gå, løfter vi selvfølgelig. Erfaringen siger os, at en hurtig afsked er lettere at håndtere for jeres barn.

  • Gør det hurtigt.
  • Træk ikke afleveringen i langdrag, det er ikke godt for nogen.
  • Brug kun den nødvendige tid.
  • Hav samme ritual hver dag, børn ELSKER gentagelser og forudsigelige hverdage.
  • Vær nærværende både i afleveringssituationen, men også når I henter.
  • Lad mobilen blive i bilen eller i lommen.

Vi bruger mange ressourcer på at få tilbagemelding vedrørende ferie samt tilmeldinger til diverse arrangementer. Fremover kommer vi ikke og rykker for svar. Melder I ikke tilbage, regner vi med, at det er fordi, I er forhindret i at komme, eller at børnene ikke har behov for pasning i den forespurgte periode og derfor holder fri. Dette har vi i personalegruppen besluttet, grundet vi bruger rigtig meget tid på at følge op på ovenstående, og at denne tid går fra jeres fra børn.

Vi oplever, at der er flere der glemmer at få krydset deres barn ind og ud på Ipad´en, det er VIGTIGT, at I husker at få dette gjort af hensyn til brand eller lignende, så vi får alle sikkert ud af huset, hvis uheldet skulle være ude!

Vi vil gerne, at I hjælper os med at fortælle, om jeres barn har fået morgenmad hjemmefra, eller skal have det, når de kommer. Der er mange ”morgen børn”, og derfor ofte kø for at komme op til morgenbordet, så der kan hurtigt blive kamp om pladserne. Derfor vil det være rart at vide, om jeres børn har spist hjemme og ikke behøver at optage en plads ved bordet, men i stedet kan komme direkte hen og lege. Der er morgenmad fra kl. 6.20-7.30, herefter gives der ikke morgenmad😊

Nyt på personalefronten:

Marianne Bojer har pr. 31. juli 2023 opsagt sit vikariat i vuggestuen (barselsvikariat for Julia), da hun har fået en fast stilling i Viben.

Julia vender tilbage fra barsel d. 2. oktober 2023 og vil fortsat være pædagog i vuggestuen. Indtil Julia vender tilbage, vil Sofie Svendsen tage hendes timer.

 

Orientering fra bestyrelsen:
Først og fremmest vil vi i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige jer en stor tak for opbakningen i forbindelse med vores om-konstituering, som blev nødvendig grundet særlige omstændigheder, tak.

Vi har på seneste bestyrelsesmøde gennemgået dette års budget. Vi forventer at gå ud med et underskud, når året afsluttes, da vi har valgt at investere i et nyt og flot anneks. Pt. afventes godkendelse på projektet ved Thisted Kommune. Det er første gang i mange år, at vi afslutter året med et negativt resultat, det er i den forbindelse vigtigt for os at sige, at vi i Havmågen har en sund og fornuftig økonomi, hvorfor vi netop har valgt at prioritere at bruge penge på et nyt anneks, som kommer alle børn og voksne i Havmågen til gode i fremtiden.  

I bestyrelsen er vi ydermere optaget af at få lavet forskellige årshjul for bestyrelsesarbejdet i Havmågen, så vi får et visuelt overblik over de projekter, opgaver og begivenheder, som forekommer i løbet af året. Vi vil blandt andet lave et årshjul for de faste arrangementer som holdes i Havmågen f.eks. bedsteforældredag, sommerfest, arbejdsdag osv. Herved kan alle familier og medarbejdere i Havmågen få et bedre overblik over de begivenheder, som afholdes og derfor også får bedre mulighed for at planlægge deltagelse heri.

En anden vigtig opgave for bestyrelsen er at gøre arbejdet i bestyrelsen nemmere, derfor vil vi udarbejde en bestyrelsesmappe, som vil indeholde forskellige fokusområder, som gerne skulle give et større indblik i bestyrelsesarbejdet, og hvad dette indebærer.   

Sensommerfesten afholdes lørdag d. 2. september 2023, hvor vi håber på at se så mange af jer som muligt. Yderligere information kommer senere.  

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen er bindeled mellem forældre, medarbejdere og ledelse i Havmågen. En vigtig del af vores opgave er at formidle de øvrige forældres ønsker og indtryk af huset med videre. Bestyrelsen er med til at skabe rammerne for vores børns trivsel, dannelse, udvikling og læring, samt optimering og fornyelse i Havmågen i samarbejde med medarbejdere og ledelsen. Det er derfor vigtigt for os, at I melder til, hvis I har noget på hjerte. I er altid velkomne til at tage fat i Charlotte (leder), medarbejdere- og/eller forældrerepræsentanter i bestyrelsen, så vi kan drøfte det i et fortroligt forum.

Havmågens bestyrelse 2023:
Charlotte Vestergaard (leder)
Linda Pedersen (medarbejderrepræsentant)
Marianne Nørby Kjær (medarbejderrepræsentant)
Helle Baatz Nielsen (medarbejdersuppleant)
Allan Andersen (forældrerepræsentant)
Louise Bay Nordtorp (forældrerepræsentant)
Sanne Rom Bülow Nielsen (forældresuppleant)
Charlotte Irene Kristensen (formand)

 

Listen over bestyrelsesmedlemmerne er også tilgængelig på vores hjemmeside

havmaagen-hanstholm.dk samt i indgangen.

 

Vi ønsker alle en fantastisk sommer.

Nyhedsbrev april 2024

19 april 2024

Foråret er endelig begyndt at vise sig, dette har vi med længsel ventet på efter mange måneder med gråt, blæsende og regnfuldt vejr😊 Det er skønt at se, at alt er begyndt at spire frem på legepladsen, og at solen så småt begynder at varme vores kinder.

Nyhedsbrev januar 2024

20 januar 2024

Velkommen tilbage i Havmågen, i skrivende stund er vi godt i gang med det nye år. Huset sprudler af glade børn og voksne, som allerede er gået i gang med forskellige aktiviteter på stuerne. Skovtroldene vil inden længe flytte ind i det nye anneks ”Skovhytten”, det er noget vi alle ser frem til.

Nyhedsbrev oktober 2023

11 oktober 2023

Så er det igen blevet tid til at sende et nyhedsbrev ud fra bestyrelsen og ledelsen i Havmågen. Efteråret er ved at tage sit indtag, farverne i naturen skifter, og bladene begynder så småt at falder af træerne. Efteråret betyder også, at de indendørs hyggestunder bliver flere. Inden længe står efterårsferien for døren, vi ønsker alle dem, der har mulighed for at holde fri en god ferie.

Rul til toppen