Nyhedsbrev juli 2024

Sommerferien nærmer sig, og vi håber, at alle familier får en dejlig ferie med afslapning, nærvær og masser af familietid😊

HUSK at alle børnehavebørn skal have madpakker med i hele juli måned. Dette gælder ikke vuggestuen, her laver Kirstine fortsat mad. Vi vil gerne, at børnene medbringer en drikkedunk UDEN indhold samt en turtaske, hvis vi pludselig bestemmer os for at tage på en spontan tur ud i det blå. Vi skal nok sørge for, at børnene får mælk eller vand til middag de andre dage😊

Nyhedsbrev juli 2024

Nyt fra personalet:

Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt forældremøder i alle grupper. Skovtroldene afholdt deres eget forældremøde, hvor der blev forventningsafstemt mellem forældre og personale samt givet generel info om Skovtroldenes hverdag. Humlebierne og Søhestene afholdt et fælles forældremøde, hvor Marie og Mie fra Børnelivet Thy holdt et oplæg om ”Børn og Grænser”.  Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra jer forældre og ønske om, at vi fortsat afholder forældremøder minimum en gang årligt.

I uge 22 havde vi ude-uge, det var en fantastisk uge, hvor vi fik mange gode stjernestunder og et fantastisk børnefællesskab mellem store og små. Der blev leget på kryds og tværs af grupperne, og trods en våd uge har alle fået noget ud af det på den ene eller anden måde. Vi sluttede ugen af med en fællestur i Hawskoven – vi takker for den store opbakning, og for at det var muligt for vuggestueforældrene at medbringe egen barnevogn til dagen, det gjorde logistikken meget nemmere og gav mindre arbejde for personalet😊

 ”At være ude i regnvejr en hel dag og lege i, lytte til og mærke regnen er en fantastisk oplevelse når man er sammen med voksne, der synes det er skønt”

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for en super god Sommerfest med fællesspisning. Vejret var perfekt. Regnen kom heldigvis først, da festlighederne var slut, og maden var fantastisk. Dejligt at se den store opbakning til arrangementet, hvor det var muligt at samle ca. 110 børn og forældre. Dejligt at vi kan samles og styrke fællesskabet på kryds og tværs. Vi glæder os allerede til næste arrangement, som er vores Sensommerfest. Her håber vi på lige så stor opbakning.

D. 21. juni var vi på vores årlige fællestur til Jesperhus Blomsterpark, det er erdag vi vil huske tilbage på fyldt med gode minder, motion for lattermusklerne og skønne indtryk. Tusind tak til de hjælpende hænder i form af mødre og en enkelt bedstemor, som gjorde dagen mere nærværende for det enkelte barn.

Vi har modtaget støtte fra Nordea- fondens børnehavepulje, dette er en pulje man kan søge til at komme på ture, der kan giver børnene en naturoplevelse, der bidrager til at stimulere deres glæde ved og forståelse af naturen. Børnehavebørnene skal på to ture til Nors Sø. Den første tur vil blive i sensommeren, den anden tur vil blive i løbet af efteråret. På begge ture vil der være en naturvejleder med, og vores børn vil lære om årstiderne i naturen på en sjov og interaktiv måde. Vi glæder os allerede til at komme på disse ture og er i fuld gang med forberedelserne.

At arrangere større ture ud af huset samt større fælles arrangementer i huset kræver enormt meget forberedelse fra personalet og bestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at I som forældre har ja-hatten på og bakker op om det planlagte.

 

Nyt fra bestyrelsen:

Vi er nu i mål med udarbejdelsen af årsplanen for bestyrelsesarbejdet. Vi får hermed et visuelt overblik over de projekter, opgaver og begivenheder, som forekommer i løbet af året. Der er ligeledes blevet rettet i årsplanen på vores hjemmeside, her kan man se de faste arrangementer som holdes i Havmågen f.eks. bedsteforældredag, sommerfest, arbejdsdag osv. Herved kan alle familier og medarbejdere i Havmågen få et bedre overblik over de begivenheder, som afholdes og derfor også får bedre mulighed for at planlægge deltagelse heri.

Desuden er bestyrelsesmappen i hus, og vi er godt tilfredse med det færdige resultat. Bestyrelsesmappen indeholder blandt andet en kort beskrivelse af bestyrelsesarbejdet og hvad dette indebærer. Alle nye bestyrelsesmedlemmer vil fremover få udleveret bestyrelsesmappen, og kan bruge den som opslagsværk.  

Ligeledes har vi arbejdet på ændringer/tilføjelser til Havmågens vedtægter. Disse er efter længere tids arbejde nu trådt i kraft. Havmågens vedtægter kan læses på vores hjemmeside.

I skrivende stund er vi i gang med forberedelserne til Sensommerfesten som finder sted d. 31. august 2024 kl. 9.30-12.00. Cykelsponsorløb bliver en del af dagen, som vi kender det fra tidligere år.  Sensommerfesten vil i år blive afholdt som et fælles arrangement, hvor alle byder ind og hjælper til. Det kan måske lyde svært, men det lover vi, det er det ikke - vi hjælper hinanden, så skal det nok gå😊 Fællesskabet er i højsædet, og det skal krydres med fest og farver - vi glæder os allerede, og garanterer at det bliver en ordentlig omgang sjov og ballade. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen er bindeled mellem forældre, medarbejdere og ledelse i Havmågen. En vigtig del af vores opgave er at formidle de øvrige forældres ønsker og indtryk af huset med videre. Bestyrelsen er med til at skabe rammerne for vores børns trivsel, dannelse, udvikling og læring, samt optimering og fornyelse i Havmågen i samarbejde med medarbejdere og ledelsen. Det er derfor vigtigt for os, at I melder ud, hvis I har noget på hjerte. I er altid velkomne til at tage fat i Charlotte (leder), medarbejdere- og/eller forældrerepræsentanter i bestyrelsen, så vi kan drøfte det i et fortroligt forum.

 

Havmågens bestyrelse 2024/2025:

Charlotte Irene Kristensenformand           formand
Pernille Houmark Jørgensen                    forældrerepræsentant
Camilla Bülow Petersen                           forældrerepræsentant
Louise Bay Nordtorp                                 forældresuppleant
Linda Pedersen                                         medarbejderrepræsentant

Helle Baatz Nielsen                                   medarbejderrepræsentant
Inger Kragh                                                       medarbejdersuppleant

Charlotte Vestergaard                                 leder

 

Nyhedsbrev april 2024

19 april 2024

Foråret er endelig begyndt at vise sig, dette har vi med længsel ventet på efter mange måneder med gråt, blæsende og regnfuldt vejr😊 Det er skønt at se, at alt er begyndt at spire frem på legepladsen, og at solen så småt begynder at varme vores kinder.

Nyhedsbrev januar 2024

20 januar 2024

Velkommen tilbage i Havmågen, i skrivende stund er vi godt i gang med det nye år. Huset sprudler af glade børn og voksne, som allerede er gået i gang med forskellige aktiviteter på stuerne. Skovtroldene vil inden længe flytte ind i det nye anneks ”Skovhytten”, det er noget vi alle ser frem til.

Nyhedsbrev oktober 2023

11 oktober 2023

Så er det igen blevet tid til at sende et nyhedsbrev ud fra bestyrelsen og ledelsen i Havmågen. Efteråret er ved at tage sit indtag, farverne i naturen skifter, og bladene begynder så småt at falder af træerne. Efteråret betyder også, at de indendørs hyggestunder bliver flere. Inden længe står efterårsferien for døren, vi ønsker alle dem, der har mulighed for at holde fri en god ferie.

Rul til toppen