Om Havmågen

Den 1. september 2008 startede Havmågen op som privat institution. Dette var et forældre ønske da Thisted kommune ville lukke Havmågen. Før dette havde Havmågen været en kommunal børnehave i over 30 år.

Havmågen startede oprindelig op på Birkevænget, disse bygninger var efterhånden blevet meget nedslidte, da Taabbel's børnehave og vuggestue ikke havde så mange børn, tilbød Taabbel gamle Hanstholm kommune, at leje sig ind i lokalerne for 1. kr. om årligt.

Efter godt et år i Thisted kommune ønskede denne af forskellige årsager, at opsige kontrakten med Taabbel og dermed lukke Havmågen og flytte børn og personale til en anden institution i byen. Dette ønskede den daværende forældregruppen ikke, derfor undersøgte de mulighederne for at fortsætte som privat børnehave samt oprettelse af vuggestue. Efter hårdt arbejde lykkes det forældrene at starte op den 1. september 2008. 

Rul til toppen