Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer i Havmågen år 2023/2024:

Forældrerepræsentanter:

  • Charlotte Irene Kristensen (Formand) 
  • Louise Bay Nordtorp 
  • Allan Andersen 
  • Sanne Nielsen (Suppleant)

Personalerepræsentanter: 

  • Linda Pedersen
  • Helle Baatz Nielsen
  • Charlotte Vestergaard  (Leder) 

Bestyrelsen i Havmågen har den overordnede ledelse, er juridisk og økonomisk ansvarlig for Havmågen. 

Hvert år til arbejdsdag i maj måned, er der valg til forældrebestyrelsen. Der skal vælges 3 forældrerepræsentanter. Derudover vælges der 2 Personalerepræsentanter.

Bestyrelsen har en selvstændig mail, hvor vi kan kontaktes ved spørgsmål mm.: BestyrelsenHavmaagen@gmail.com. Mailen tjekkes minimum 2 gange om måneden. 

Rul til toppen