Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer i Havmågen år 2022/2023:

Forældrerepræsentanter:

  • Amanda Kjær Kalør  (Formand) 
  • Charlotte Kristensen
  • Laura Christiansen 
  • Kristina Foldager (Suppleant)

Personalerepræsentanter:

  • Marianne Kjær 
  • Julia Hovgaard
  • Helle Baatz (Suppleant)
  • Charlotte Vestergaard  (Leder) 

Bestyrelsen i Havmågen har den overordnede ledelse, er juridisk og økonomisk ansvarlig for Havmågen. 

Hvert år til arbejdsdag i maj måned, er der valg til forældrebestyrelsen. Der skal vælges 3 forældrerepræsentanter. Derudover vælges der 2 Personalerepræsentanter.

Bestyrelsen har en selvstændig mail, hvor vi kan kontaktes ved spørgsmål mm.: BestyrelsenHavmaagen@gmail.com. Mailen tjekkes minimum 2 gange om måneden. 

Rul til toppen