Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer i Havmågen år 2024/2025:

Forældrerepræsentanter:

  • Charlotte Irene Kristensen (Formand) 
  • Camilla Bülow Petersen 
  • Pernille Houmark Jørgensen
  • Louise Bay Nordtorp (Suppleant)

Personalerepræsentanter: 

  • Linda Pedersen
  • Helle Baatz Nielsen
  • Inger Nielsen Kragh (Suppleant)
  • Charlotte Vestergaard  (Leder) 

Bestyrelsen i Havmågen har den overordnede ledelse, er juridisk og økonomisk ansvarlig for Havmågen.

At sidde i forældrebestyrelsen i en privat institution indebærer, at man påtager sig et spændende, men også ansvarsfuldt job. Som medlem af bestyrelsen vil du få en større viden, indflydelse og indsigt i Havmågens virke og trivsel. Det er bestyrelsens medlemmer der fastlægger de overordnede pædagogiske principper, derudover varetager bestyrelsen den overordnede ledelse. Samtidig har man en vigtig opgave i at bakke ledelsen og personalet op og udadtil være positiv ambassadør for Havmågen. Vi afholder ca. 4 møder om året, hvor der er forskellige punkter på dagsordenen – herunder budget, arrangementer, vedligeholdelse, arbejdsmiljø, diverse tilsyn mm.

Hvert år til arbejdsdag i april, er der valg til forældrebestyrelsen. Der  vælges 2 forældrerepræsentanter samt 1 forældrerepræsentant. Personalet vælger forinden 2 medarbejderrepræsentanter samt 1 medarbejdersuppleant.

 

Rul til toppen