Pædagogisk læreplan

Her kan du se den pædagogiske læreplan for Havmågen.
Den pædagogiske læreplan er rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Her kan du læse vores evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan:

Rul til toppen