Fravær og sygdom

Vi vil gerne have besked hvis jeres barn holder fridage eller ferie. Havmågen modtager ikke syge børn.

Retningslinjer ved smitsomme sygdomme

I Havmågen prioriterer vi børnesundheden højt. Vi fokuserer blandt andet på en høj hygiejnisk standard, da det er vigtigt at forebygge smitte blandt børn og voksne. Vi vil gerne, at I som forældre følger disse retningslinjer vi i bestyrelsen lavede tilbage i april. Vi ved, at disse retningslinjer vil kræve en del af alle parter, især nu hvor vinterperioden for alvor sættes ind og dermed også den store sygdoms-sæson. Det er vigtigt, at understrege, at når vi beder jeg holde jeres børn hjemme (ved sygdom, og bl.a. 24-timers reglen ved feber) så er det for, at mindske sygdom bland alle børn og voksne som har sin daglige gang i Havmågen. Syge børn skal passes hjemme, både for barnets egen skyld, men også for at undgå at smitte de andre børn og voksne i institutionen. Viser barnet tegn på sygdom, mens det er i institutionen, vil barnets forældre blive kontaktet, så de hurtigst muligt kan hente barnet.

I skal som forældre give besked til personalet hvis jeres barn er sygt, og ikke kommer i vuggestue eller børnehave.

Tegn på smitsom sygdom:
Tegn på smitsom sygdom kan være feber, diarre eller opkast, svær forkølelse eller øjenbetændelse med svære pus og røde hævede øjenlåg.

 • Børn skal holdes hjemme i 24 timer hvis de har feber. Dvs. 38 grader eller højere,. Dvs. At barnet skal have et feberfrit døgn før det må afleveres i Havmågen igen.
 • Børn skal holdes hjemme hvis de har svækket almentilstand og/eller kræver særlige pasningsforhold. Hvis barnet ikke kan fungere i den dagligdag som er i Havmågen, er det personalets pligt at ringe til jer forældre som derfor må hente barnet.
 • Børn med smitsomsygdom må først afleveres, når det ikke længere smitter.

Ofte smitsomsygdomme:

 • Forkølelse – Hvor barnet har svækket almentilstand.
 • Øjenbetændelse – Barnet må afleveres dagen efter behandling.
 • Influenza: Barnet holdes hjemme indtil det er rask igen og uden feber mm.
 • Børnesår – Barnet holdes hjemme indtil sår er tørre og skorper er faldet af.
 • Diarré – Barnet må afleveres når afføringen har fast form igen.
 • Lus – Barnet må afleveres dagen efter lusebehandling, og kæmning.
 • Børneorm – Barnet må afleveres dagen efter behandling.
 • Ringorm – Barnet må afleveres dagen efter behandling.
 • Skoldkopper - barnet må afleveres når alle skoldkopper har fået sårskorpe.

Personalet måler kun temperatur på et barn, hvis barnet virker sygt (har påvirket almentilstand).

Hvis der opstår flere tilfælde af en smitsom sygdom i Havmågen vil personalet informere forældrene gennem et opslag på tavlen og på hjemmesiden.

Et barn kan komme i institution, når barnet ikke smitter og barnets tilstand i øvrigt tillader det.
Et barn anses for rask, når det er feberfrit, fungerer normalt og kan deltage i institutionens aktiviteter uden besvær. F.eks. skal barnet kunne deltage i aktiviteter og/eller tage med på ture uden ekstra pasning.

Medicin til børn i institution.
Personalet i Havmågen giver ikke medicin til øjenbetændelse eller pencillin til div. Almene sygdomme. Dette skal forældrene selv give hjemmefra. Hvis ikke det kan gives hjemmefra skal forældrene selv komme til havmågen og give det i løbet af dagen/eller holde barnet hjemme så længe det skal have medicin. 

Når et barn har en kronisk lidelse, der kræver medicinsk behandling hverdag, skal personalet give medicin til barnet. I alle tilfælde SKAL der være en skriftlig instruktion fra forældre og behandlende læge, som skal være i Havmågen.

Rul til toppen